تولید انواع پودر میکرونیزه

بهره گیری از خطوط تولید مدرن تولید انواع پودر میکرونیزه این امکان را برای شرکت نسیم صادرات راد فراهم آورده تا در راستای نیاز کارفرمایان گام بردارد و از همین روست که آمادگی خود را جهت خدمت رسانی به صنایع کشور اعلام می دارد.

علیرغم بهره مندی از مدرن ترین تجهیزات موجود، هیچگاه نقش کنترل کیفی را از یاد نبرده ایم. به طوریکه در کنار خط تولید یک آزمایشگاه گل فوق العاده مجهز را مستقر نموده ایم تا اطمینان کامل را از کیفیت کالای خروجی حاصل نماییم. حساسیت مجموعه نسیم صادرات بر روی مسئله کیفیت به حدی است که متخصصان این شرکت به طور پیوسته از تولیدات نمونه گیری و آزمایش به عمل می آورند تا مبادا از تحقق وعده های خود باز بمانیم.