ارایه خدمات مشاوره در زمینه بازرگانی

شرکت نسیم صادرات راد با اتکا به تجربه مدیران و دانش مهندسین خود و پس از انجام تعداد بیشماری پروژه موفق در زمینه تولید و تأمین مواد شیمیایی و معدنی مورد نیاز در صنعت حفاری، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره به سرمایه گذاران و بازرگانان محترم اعلام می نماید، چرا که ما خود را موظف می دانیم تا آنچه را که آموخته ایم در جهت اعتلای کشور عزیزمان به کار بندیم و آن را با صاحبان صنایع به اشتراک بگذاریم. تجربه مدیران در کنار نیروی جوان فعال درمجوعه نسیم صادرات راد امکان جهت دهی و بهره وری حداکثری از ایده های خلاقانه را برای ما فراهم ساخته است.

از این روست که از شما دعوت می نماییم تا پیش از ورود به کلیه امور واردات و صادرات کالا، تأسیس واحدهای تولیدی، بازرگانی و حمل و نقل کالا از خدمات مشاوره نسیم صادرات راد و تجربیاتی که آسان به دست نیامده اند، بهره مند گردید.

 

 

pen on table with meeting in background