567px_iraniraqwwii_en_svg

مدیریت لجستیک

مجموعه نسیم صادرات راد ضمن صحه گذاشتن بر نقش بی بدیل زمان در صنعت نفت و گاز، توان خود را به لجستیک معطوف کرده است. پیاده سازی یک سیستم مدیریت لجستیک یکپارچه و قابل اطمینان از دستاورد های این بخش می باشد. ما مدعی هستیم که یکی از نقاط قوت شرکت در ایجاد شبکه های حمل و نقل زمینی و دریایی میباشد. همچنین در کنار استقرار هدفمند مجموعه ای از انبارها در نقاط استراتژیک خلاصه گشته است. از همین روست که امکان حمل به موقع کالا با رقابتی ترین قیمت ممکن و کمینه سازی زمان تحویل را فراهم آمده است.

برای نمونه در کشور عراق در کنار دفاتر نمایندگی مسقر در مرزهای مشترک ایران و عراق داریم. انبارهای نسیم صادرات جهت خدمات رسانی به مشتریان با تقسیم این کشور به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی در این سه منطقه اصلی استقرار یافته اند. به طوریکه تحویل کالا در شمال به واسطه انبار اربیل می باشد. در مرکز ازطریق انبار کلار و در جنوب عراق از کانال منطقه آزاد اروند انجام می پذیرد. انبار اربیل وظیفه ارسال کالا به مشتریان حاضر در استان های اربیل، کرکوک، سلیمانیه و دهوک را عهده دار است. در حالیکه انبار مرکزی به استان های بغداد، دیاله، واسط، قادسیه، میسان و نجف را انجام میدهد. انبار اروند به بصره، میسان، موتانا و ذی قار ارائه خدمات می نمایند.

از این روست که فارغ از نوع و ابعاد سفارش، مجموعه نسیم صادرات در نقش فورواردر و کریر کالا موفق می باشد. ما با ارائه خدمات حمل درب به درب سریع ترین زمان تحویل ممکن را به مشتریان خود پیشنهاد می دهیم. همچنین از آن ها دعوت می نماید تا از خدمات لجستیک این شرکت بهره مند گردند.