pen on table with meeting in background

ارایه خدمات مشاوره در زمینه بازرگانی

با توجه به رشد چشمگیر دنیای امروز تجارت وصنعت، شرکت های بازرگانی فعالیت خود را آغاز میکنند. هر بازرگان و تاجری باید بداند که برای انجام امور فعالیت های بازرگانی نیازمند مشاور با تجربه میباشد .

شرکت نسیم صادرات راد جهت ارائه خدمات مشاوره با اتکا به تجربه مدیران ودانش مهندسین، آمادگی خودرا اعلام مینماید. ما با انجام تعداد بیشماری پروژه موفق درزمینه تولید وتأمین مواد شیمیایی و

معدنی دارای سابقه درخشان میباشیم. ما اطلاعات ارزشمندی را در این زمینه میتوانیم در اختیار سرمایه گذاران و بازرگانان محترم قراردهیم.

علت اصلی موفقیت شرکت ما این است که: خود راموظف میدانیم تا آنچه راکه آموخته ایم. درجهت اعتلای کشورعزیزمان به کار بندیم و آن رابا صاحبان صنایع به اشتراک بگذاریم. تجربه مدیران درکنار نیروی جوان فعال درمجموعه امکان جهت دهی وبهره وری حداکثری ازایده های خلاقانه رابرای مافراهم ساخته است.

پیشنهاد ویژه

ما ازشما دعوت می نماییم تااز خدمات مشاوره وتجربیاتی که آسان بدست نیامده اند، بهره مند گردید. پیش ازورود به کلیه امور واردات وصادرات کالا، تأسیس واحدهای تولیدی، بازرگانی و حمل ونقل کالا با ما تماس بگیرید.

مابه عنوان یک شرکت تولیدی، فنی، مهندسی، پژوهشی وبازرگانی پیشرو دراین صنعت فعالیت می نماییم. همچنین با دراختیار داشتن معادن، کارخانه تولیدی، آزمایشگاه مجهز ودفتر درتهران با هدف تولید و تأمین انواع گِل حفاری به عنوان تأمین کننده این صنف شناخته شده هستیم.