دپارتمان مهندسی گل و سیالات حفاری

دپارتمان مهندسی گل و سیالات حفاری شرکت نسیم صادرات راد با اتکا به تجربه فن بی بدیل پرسنل خود در عرصه داخلی و بین المللی، با هدف حذف موانع گسترده در زمینه حفاری چاه های نفت با بهره گیری از امکانات موجود فعالیت می کند.

ما با استفاده از آزمایشگاه ها و نیرو های تحقیقاتی خود قادر به طراحی و تولید سیال حفاری نفت و گاز با رفع مشکلات چاه مواجه شده کارفرمایان و همچنین کاملا مقرون به صرفه هستیم.

توانایی های این شرکت به طور خلاصه عبارتند از:

 1. مهندسی گل حفاری مشتمل بر تهیه، تدوین و اجرا برنامه گل حفاری با شرایط میدانی و تحقیقاتی
 2. بروز رسانی سیال حفاری با استفاده از تجارب بین المللی و دانش نوین مرتبط با این صنعت
 3. بهبود و بروز سازی فرمول گل حفاری با روش های مهندسی به روز
 4. کاهش هزینه های سیال حفاری توسط مهندسین خبره شرکت
مهندسی گل
مهندسی گل

قابلیت رفع مشکلات حفاری

در مهندسی گل همواره از گل حفاری به عنوان سیستمی با قابلیت رفع موانع و مشکلات در حین حفاری چاه های گاز و نفت یادشده است. برخی از این مشکلات شامل انواع چسبندگی لوله ها، فوران چاه ، مشکلات هرزروی سیال و کنترل چاه در حین حفاری می باشد. مهارتها، اطلاعات و تجربیات مهندسین نسیم صادرات راد در کنار برنامه ریزی صحیح سیال حفاری، موثرترین بازوی قدرت در حل موانع میباشد.

ما همواره مشکلات پیچیده میادین نفت را به صورت سناریوهای مجزا بررسی می نماییم. با توجه به تاریخچه میدانی آنها در شرایط تحقیقاتی، مورد کاوش و بازبینی مجدد قرار میدهیم. بر این مبنا، راهکارهای محتمل را با تطبیق شرایط در میدانهای متعدد انتخاب می کنیم. پس از بازبینی علمی در حالت آزمایشگاهی به کار می بندیم. سپس با بدست آوردن شرایط مطلوب و مستند سازی، آن را به کارفرمای خود ارائه میکنیم.

با توجه به تجربیات شرکت نسیم صادرات راد و مقایسه تاریخچه میدانی، امکان اجرای انواع سیستم های مهندسی گل را در شرایط مختلف چاه دارا هستند:

 • KCL polymer system
 • Polymer glycol system
 • Salt-PHPA System
 • Silicate system
 • Polyamine system
 • Heavy weighted mud (Above 19 PPG)
 • Mixed Metal Oxide system (MMO)
 • SBM & OBM
 • Dispersed water base system
 • Low pH system
 • Completion and packer Fluid
 • Foam (Air) Drilling