پوست گردو

پوست گردو که سابق براین تنها برای تهیه زغال استفاده می شد، امروزه برای موارد بسیاری از جمله محصولات آرایشی و بهداشتی و پزشکی در مقیاس خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

شاید بیشترین میزان استفاده از پوست گردو در حفاری چاه های نفت و گاز باشد که به جهت جلوگیری از پدیده هرز روی سیال استفاده می شود.از آنجا که پوست گردو کاملا طبیعی است و اثرات زیست محیطی ندارد حتی پیشرفت تکنولوژی نیز نتوانسته مانعی برای استفاده از آن به منظور یاد شده ایجاد کند. پدیده هرز روی سیال یکی از موارد بسیار درد سر ساز در هنگام حفاری چاه های نفت می باشد. در صورت وقوع هرز روی سیال، به جز هزینه فراوانی که برای ساخت مجدد سیال حفاری دارد، بعضا هزینه های زمانی اعم از توقف عملیات حفاری و نیز احتمال فوران و یا ریزش دیواره چاه حفاری شده را دربر دارد. از اینرو مهار آن در حین حفاری امری مهم شمرده می شود.
دیگر قابلیت مهم پوست گردو در صنعت حفاری استفاده از آن جهت جلوگیری از پدیده Bit Balling است. حتی در برخی موارد در هنگام راندن لوله های جداری که این لوله ها در اثر برخورد با دیواره سازند گیر می کنند، در صورت نبودن موادی مانند َAlpine Drill Bead می توان از پوست گردو برای آزاد سازی لوله ها بواسطه عدم انعطاف پذیری و واکنش آنها با سیال و سازند استفاده کرد.

شرکت نسیم صادرات راد این محصول را در بسته بندی های 25 و 50 کیلویی و در دانه بندی های متفاوت اعم از: کوچک (Fine)، متوسط (Medium) و بزرگ (Coarse) مطابق با استانداردهای نفتی تولید و عرضه می کند.

توضیحات

 

شرکت نسیم صادرات راد این محصول را در بسته بندی های 25 و 50 کیلویی و در دانه بندی های متفاوت اعم از: کوچک (Fine)، متوسط (Medium) و بزرگ (Coarse) مطابق با استانداردهای نفتی تولید و عرضه می کند.