کاستیک سودا

سود پرک یا هیدروکسید سدیم با فرمول شیمیایی NaOH دارای ترکیبی یونی، متشکل از کاتیون مثبت Na+ و آنیون منفی OH- است بدین جهت به شدت با آب و رطوبت واکنش می دهد. این ماده در حالت مایع بسیار خطر آفرین است از اینرو در صنعت آن را به شکل جامد تولید می کنند. سود پرک با نام هایی چون کاستیک سودا و سود سوز آور نیز معرفی می گردد. کاستیک سودا به عنوان یک باز قوی در صنایع گوناگونی از قبیل پزشکی، نساجی و تولید کاغذ، استفاده گسترده ای دارد.
صنعت نفت یکی دیگر از بازارهای عمده مصرف هیدروکسید سدیم است. درحفاری چاه های نفتی و برای تولید گل حفاری، به منظور فراهم آوردن محیط قلیایی برای عملکرد بهینه پلیمرها، وهمچنین کاهش میزان یون منیزیم مورد استفاده قرارمی گیرد.از دیگر مزایای استفاده سودسوزآور در سیال پایه آبی می توان به نقش آن برای جلوگیری از خوردگی تجهیزات حفاری که در طول عملیات حفاری همواره در معرض آب و اسید قرار دارند اشاره کرد. حتی در صورت حضور گاز سولفید هیدروژن که ماده ای بسیار خطرناک و کشنده است، سودپرک به عنوان یک باز قوی م یتواند تا حدی سیال حفاری را دربرابر این گاز و خطرات ناشی از آن محافظت کند.
شرکت نسیم صادرات راد با هدف ارز آوری برای کشور، در سال های اخیر توانسته نقش پر رنگی را در زمینه صادرات این محصول برای استفاده در صنایع نفت در بازارهای بین المللی ایفا کند.
این شرکت با رویکرد رضایت مندی مشتری می تواند این محصول را با هر نوع بسته بندی دلخواه مشتری اعم از کیسه های غیر قابل نفوذ آب و یا در قوطی های پلاستیکی یا فلزی 25 کیلویی جهت کاهش خطرات ناشی از واکنش این محصول یا خطرات ناشی از حمل آن و در جهت سهولت استفاده آن در صنعت نفت ارائه کند.