ماموریت نسیم صادرات راد

شرکت نسیم صادرات راد تلاش دارد تا ضمن شناسایی نیازهای کارفرمایان، خدماتی مبتنی برصداقت، سرعت عمل وکارایی راارائه نماید. تا بتواند در آینده به یکی از شرکت های برتر فعال در زمینه سیالات حفاری در منطقه خاورمیانه بگذارد. دراین راه، علاوه بربهره مندی از باکیفیتترین مواد اولیه موجود، با تشکیل تیمی ازمدیران، مهندسین ومتخصصان امر، نیروی جوانی را باتجربه درآمیخته ایم. تا درنهایت به هنگام عملیات حفاری بیشترین کارایی و کمترین آسیب زیست محیطی را شاهد باشیم. افتخار ما این است که پس از دریافت نیازهای کارفرمایان محترم، تدبیرهای ویژه ای را اندیشید.  با خرد جمعی وکار گروهی راهکارهایی را جهت مرتفع نمودن آن نیازها پیاده سازی مینماییم.

چشم انداز

آنچه که گفته شد، خود دلیلی است بر آنکه شرکت نسیم صادرات راد به نیروی کار خود می بالد. براین باوریم که پیشرفت و موفقیت کنونی شرکت هرگز بدون تعهد و تلاش مستمر پرسنل محقق نمیشد. پرسنل نسیم صادرات راد پایبندی خود را به اهداف شرکت در طی سالیان گذشته به اثبات رسانده اند. همواره تلاش دارند تا بااشتیاقی مثال زدنی، افکار وایده های خود رادرجهت اعتلای مجموعه به کار گیرند. براین باوریم که این همدلی واز خودگذشتگی ما را به سمت افق های روشن تر رهنمون خواهد ساخت.  آینده ای بهتر را پی ریزی خواهد نمود.
فعاليتهاي بازسازي دستگاهها و تجهيزات حفاري يكي از اهداف شركت درمسير توسعه و شكوفايي است. به تبع آن بالا رفتن سطح توليد ازمنابع هيدروكربوري و خودكفايي در تامين وساخت تجهيزات حفاري مي باشد. مديريت بازسازي و ارتقاء دستگاههاي حفاري از رسالت مديريت در سرعت بخشيدن به حركت در مسيربرنامه ريزي شده است.