تولید انواع پودر میکرونیزه

بهره گیری از خطوط مدرن تولید انواع پودر میکرونیزه این امکان را برای شرکت نسیم صادرات راد فراهم آورده تا در راستای نیاز کارفرمایان گام بردارد و از همین روست که آمادگی خود را جهت خدمت رسانی به صنایع کشور اعلام می دارد.

علیرغم بهره مندی از مدرن ترین تجهیزات موجود، هیچگاه نقش کنترل کیفی را از یاد نبرده ایم. به طوریکه در کنار خط تولید یک آزمایشگاه گل فوق العاده مجهز را مستقر نموده ایم تا اطمینان کامل را از کیفیت کالای خروجی حاصل نماییم. حساسیت مجموعه نسیم صادرات بر روی مسئله کیفیت به حدی است که متخصصان این شرکت به طور پیوسته از تولیدات نمونه گیری و آزمایش به عمل می آورند تا مبادا از تحقق وعده های خود باز بمانیم.

اقلام تولیدی عبارتنداز

پوست گردو، بنتونیت، باریت رنگرزی، باریت حفاری، کربنات کلسیم، کاستیک سودا، سولفات آلومینیوم و هماتیت که بابالاترین کیفیت تولید میشوند.

شرکت ضمن بهره گیری ازپتانسیلهای موجود، اصلی ترین ومهمترین فعالیتهای خودرابه اکتشاف، استخراج، تولید وفرآوری باریت اختصاص داده است. دراین راستا بارویکردی متفاوت، ارائه محصولی باکیفیت و ممتاز رادرصدرسیاستهای خودقرارداده است. جهت نیل به این هدف ازکارشناسان خبره وتجهیزات نوین کنترل کیفی استفاده نموده است. تا درجهت تامین رضایت مشتریان محترم وارتقاجایگاه کشورعزیزمان دربازارهای بین المللی بهره ببرد. ازهمین رو ضمن کسب سالهاتجربه دربازارهای آزاد بین المللی، آمادگی خودراجهت خدمت رسانی به کارفرمایان داخلی نیزاعلام مینماید.

بیشتر ذخایر بنتونیت کشورعزیزمان در استانهای اصفهان، تهران، خراسان، سمنان، مرکزی و یزد قراردارند. در این راستا یکی از معادن شرکت در اصفهان واقع شده است.

باریت کریستال به عنوان بهترین پرکننده برای رنگ سازی، درجهت کاهش هزینه وافزایش شفافیت رنگ، توانسته جایگزین موادگران قیمت شود. همچنین در صنایع پزشکی از باریت کریستال با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد.