دپارتمان تحقیق و توسعه

شرکت نسیم صادرات راد بر خود لازم دانست تا با توجه به تجربیات بین المللی خود در صنایع نفت و گاز و رنگ و رزین با بنیانگذاری این واحد علمی موارد ذیل را بصورت عملی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد:

 • ارزیابی روزانه و مدیریت کیفی مواد شیمیایی و معدنی تولید شده در معادن و کارخانه های نسیم صادرات راد
 • توسعه و ترکیب مواد جدید و بهبود فرمولاسیون سیال حفاری دربخش آزمایشگاهی
 • فراهم آوردن شرایط میدانی برای آزمون سیال حفاری
 • توسعه فن آوری روز در صنایع نفت و گاز و رنگ و رزین
 • پایین آوردن هزینه های سیال در میادین ناشی از خطاهای محتمل در فرمولاسیون سیال حفاری
 • بررسی خصوصیات فیلرهای مورد استفاده در صنعت رنگ و رزین به منظور ارتقا کیفیت و کاهش هزینه های تولیدی در صنعت رنگ و رزین
 • توسعه دانش های موجود در صنایع نفت و گاز و رنگ و رزین

آزمایشگاه های شرکت نسیم صادرات راد مجهز به انواع تجهیزات مورد نیاز جهت بررسی و آزمون سیال های حفاری پایه آبی، روغنی و سینتتیک بوده که با وجود نرم افزارهای کامپیوتری مدرن، ایده آل ترین شرایط را به منظور ارائه گزارش های تکمیلی فراهم می کند. علاوه بر این مرکز علمی ما برای پشتیبانی بیشتر اطلاعات به بخش زمین شناسی کارفرمایان متصل می شود.

اهداف شرکت نسیم صادارت راد دربخش تحقیق و توسعه:

 • بهبود سیستم های گل
 • ارزیابی کیفی مواد شیمیایی
 • طراحی و تولید برنامه گل حفاری در شرایط آزمایشگاهی
 • آزمون گل با افزودن مواد شیمیایی جدید و بررسی آن با شرایط حفاری
 • مدیریت فرمولاسیون های جدید گل و مقایسه آنها با اطلاعات میدانی حفاری
 • مشارکت در تحقیق و توسعه و آزمون گل حفاری به عنوان Third Party
 • اصلاح سطح فیلرهای مورد استفاده در صنعت رنگ و رزین
 • بررسی فیلرهای معدنی تولید شده به منظور حذف عناصر مزاحم

شرکت نسیم صادرات راد با مدیریت دانش پرسنل و مطالعات و بررسی های انجام شده در پروژه هایی که تاکنون اجرا نموده شامل درون و برون مرزی توانسته است پاره ای از مسائل پیچیده و حل نشده در صنایع نفت و رنگ را حل کند. یکی از مهم ترین انگیزه های مجموعه نسیم صادرات راد در ارتقا سطح علمی و گام نهادن بر مرز علوم مهندسی نفت و رنگ، کاهش هرینه های تولیدی کارفرمایان و ارتقا کیفیت محصولات در وهله اول و متمایز نمودن سطح خدمات ارائه شده در بازار این دو صنعت می باشد.