شرکت نسیم صادرات راد

شرکت نسیم صادرات راد با مرکزیت تهران باسالها تجربه توانسته است. نام خود رابه عنوان یکی ازشرکتهای پیشرو درزمینه ارائه خدمات سیالات حفاری درمنطقه مطرح کند. دراین راه ضمن بهره گیری ازتجربه مدیران ومتخصصان این عرصه، بااقدام به تأسیس کارخانه ای کاملاً مجهزواستقرارآزمایشگاهی منطبق بااستانداردهای جهانی خود را به عنوان مجموعه ای قابل اتکا نزد کارفرمایان شناسانده است.

از بدو تأسیس، فعالیت اصلی شرکت به تولید و تأمین مواد معدنی و شیمیایی مورد نیاز در صنایع گوناگون از جمله صنعت رنگ سازی و بالاخص حفاری نفت و گاز معطوف بوده است.  پس از دستیابی به بلوغ در عرصه تأمین مواد برای مشتریان حاضر در ایران و کشورهای همسایه پیش رفته ایم. رفته رفته قدم در راه تبدیل شدن به یک شرکت ارائه کننده خدمات فنی مهندسی گل حفاری برداشته ایم. در حال حاضر فعالیت اصلی شرکت به رفع ملزومات صنعت حفاری، تأمین مواد مورد نیاز این صنعت می باشد. همچنین ارائه خدمات فروش و پس از فروش، کنترل و تضمین کیفیت و صادرات محصول فعالیت مینماید.

ما در مجموعه نسیم صادرات راد سیاست اصلی خود را بر مبنای رضایت مشتریان بنا نهاده ایم. درنیل به این هدف تلاش نموده ایم تاهمواره خدمات خود رابا بالاترین کیفیت ممکن و دراسرع وقت ارائه نماییم. محصولات ما دربیشترمیادین نفتی وگازی، واحدهای تصفیه آب وسایرصنایع شیمیایی درعرصه بین المللی بابازخوردی عالی مورد استفاده قرارگرفته اند.

از این روست که شرکت نسیم صادرات راد همواره درصدد دریافت درخواست های کارفرمایان می باشد. تا بتواند فرصت ارائه خدمات خود را با رقابتی ترین فیمت ها به دست آورد.